Halici en güzel gören tarih dolu tepe

İdris-i Bitlisi Sıbyan Mektebi

Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün şehirlerinde ve kasabalarında kurulmuş ilk eğitim kurumu olan sıbyan mektepleri Osmanlı toplumunda bir çok müessesede olduğu gibi hayır sahipleri tarafından vakıf şeklinde kurulmaktaydı. Bu örnekte Sultan II. Beyazıd ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında Doğu Anadolu ve Arabistan kazaskerliği yapmış, önemli bir Osmanlı Tarihçisi olan İdris-i Bitlisi tarafından hayır amaçlı yaptırılmıştır.

Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi

Sıbyan mektebinin hemen solunda bulunan çeşme, kesme taştan klasik Türk çeşme mimarisinde inşa olunmuştur. Bu çeşmenin yerinde, İdris-i Bitlisi'nin bir çeşmesi bulunduğu ve bunun zamanla harap olduğu bilinmektedir. Çeşme, 16. y.y.'da Sultan Abdülaziz'in cariyelerinden Rayet Keşan Kalfa tarafından yeniden inşa edilmiştir.

1766 yılında gerçekleşen İstanbul depremi sonrası büyük bir hasar gören külliyenin camisi, III. Selim'in emri ile 1798 yılında yıkılmış tekrar inşa edilmiştir. Uzun Hüseyin Ağa'nın talimatları doğrultusunda inşa edilmiş bu cami, 24 Ekim 1800 yılında III.Selim tarafından ibadete açılmıştır. III.Selim Mevlevi olduğu için, bir set ve çimen sofa bulunan avludaki parmaklıkların üzerinde Mevlevi sikkeleri vardır.

YUKARI

Mevlevi İskender Dede Kabri

Tekke ve mektebin arkasındaki bahçede Miladi 1589 (Hicri 997) yılında vefat eden, kendi adıyla anılan bir zaviyesi bulunan İskender Dede isminde bir mevlevinin kabridir. Vaktiyle ulu çınarlar ve selvi ağaçlarıyla bezeli bu bahçede bulunan İskender Dede mezarının ön tarafında iki kuyu bulunmaktadır. Bunlardan biri meşhur "Niyet kuyusu'' dur.

Tekke ve mektebin arkasındaki bahçede Miladi 1589 (Hicri 997) yılında vefat eden, kendi adıyla anılan bir zaviyesi bulunan İskender Dede isminde bir mevlevinin kabridir. Vaktiyle ulu çınarlar ve selvi ağaçlarıyla bezeli bu bahçede bulunan İskender Dede mezarının ön tarafında iki kuyu bulunmaktadır. Bunlardan biri meşhur "Niyet kuyusu'' dur.

YUKARI

Niyet Kuyusu

Eyüp semtinin en yüksek yeri olan bu tepede; çok eskiden beri halk arasında "Niyet kuyusu" olarak bilinen kuyunun ünü günümüze kadar gelmiştir. Evliya Çelebi, Seyahatname'sinde kuyudan ayrıntılarıyla bahsetmektedir. Kuyunun bitişiginde de bir musalla taşının olduğu bilinmektedir.

 

Saray Atçıbaşı (Mirahur) Ali Ağa Mezarlğı

Saray atçıbaşısı olarak, Padişah IV. Murad zamanında (Mirahur) görev yapan Ali Ağa, attan düşerek 17 Eylül 1626'da vefat etmiştir. Ali Ağa'nın aile efradının ve Padişah III.Osman'ın eşlerinden Zevki kadının da kabirlerinin bulunduğu bu küçük mezarlığnın şahideleri orijinal taşlarıdır.

 

YUKARI