İnsan Kaynakları Politikası

Bilgi çağını aşan günümüz modern ekonomilerinde, iş bölümü ve uzmanlaşmanın önemi artmış, işgücü piyasaları derinleşmiştir. Gelişen ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hizmetler sektörünün mili gelirden aldığı pay giderek büyürken; bu sektörde nitelikli işgücüne ihtiyaç da artmaktadır. Buna karşın sektörde, aynı alanda faaliyet gösteren firmaların istihdam ettiği emek, birbirinden farklı özellikler taşıyabilmektedir. Bütün bu farklılıkları dikkate alan eğitim, tecrübe ve yetenekteki işgücüne ulaşmak ve üretimden en üst düzeyde verim elde etmek, rekabetin temel bir unsuru haline gelmiştir.

Dünyada işsizlik oranları artmasına rağmen, firmaların ihtiyaç duyduğu vasıflarda işgücüne ulaşılmasında önemli güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

Atalar Şirketler Grubu, bu gerçeklerin farkında olan bir Grup olarak; kendisine bağlı şirketlerde ihtiyaç duyulan işgücüne erişebileceği, üretimde kalite ve verimi esas alarak; gerektiğinde ihtiyaç duyulan işgücünün olduğu piyasalara yakın bölgelerde üretim yapma esnekliğini göstermektedir.

İş Başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.

YUKARI